ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำเกียรติบัตรและเอกสารประกอบการอบรม-อพม.2565ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-เพื่อใช้ในการดำเนินงานศูนย์-พก.อุตรดิตถ์ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-เพื่อใช้ในการดำเนิน-ศูนย์-พก.-1ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
จ้างการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ-รถยนต์-ชข-6462ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ-รถยนต์-ชข-6462ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์-OKI-B411ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
จ้างทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-2564และแผนปฏิบัติการฯดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์-OKI-B411ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี-งบประมาณ-2565ฯดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-และสาระสำคัญของสัญญา-ประจำไตรมาสที่-2-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2565ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial