ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ “สอบวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป”


Share: