ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะรอบที่ 1 การประเมิณความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยใช้วิธีสอบข้อเขียน


Share: