ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ รอบที่ 1 การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาตำแหน่ง พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


Share: