ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะรอบที่ 1

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะรอบที่ 1 การประเมิณความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยใช้วิธีสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ สอบในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 09.00 น.-12.00 น. ให้รายงานตัวลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


Share: