ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

📣📣📣ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


Share: