ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ


Share: