ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอ็กซ์สแตนและข้อความประชาสัมพันธ์หน่วยงาน พม. ตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: