ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานโครงการอบรม อพม. ประจำปี 2564 รุ่น 2-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: