ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: