ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Govemment Data) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง การจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564

*ส่งเอกสารการสมัคร ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-141061

รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวโหลดใบสมัคร


Share: