ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม มอบหน้ากากอนามัยและนมผงสำหรับเด็กด้วยโอกาสในพื้นที่อุตรดิตถ์

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางพัชรี ระยะกุล. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตล์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากเด็ก 2,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็ก ให้กับ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อมอบต่อให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีนางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรับมอบ และนำไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กระจายต่อไปยังประชาชนเป้าหมาย ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด – 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Share: