ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรับมอบเงินซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ขัดสน จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบทุนแม่ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนรับเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2564 สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค ชั้น 2


Share: