ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน-สนง.พมจ.อต.ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน-สนง.พมจ.อตดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
จัดซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ 2 ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการ กองทุน พก.ด ...
อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ 2 ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการ กองทุน ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ 2 ตามโครงการสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การ ...
อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของศูนย์บริการคนพิการ-จ.อตดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial