ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

📣📣📣ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


Share:ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะรอบที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

📣📣📣ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะรอบที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ สอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ให้รายงานตัวลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.


Share:ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะรอบที่ 1

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะรอบที่ 1 การประเมิณความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยใช้วิธีสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ สอบในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 09.00 น.-12.00 น. ให้รายงานตัวลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial