ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Govemment Data) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง การจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564

*ส่งเอกสารการสมัคร ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-141061

รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวโหลดใบสมัคร


Share:ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นิติกร

ให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมประชาบดี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial