กิจกรรมโครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์”

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดทีม one home จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ โรงเรียนบ้านห้วยคอม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายผล ดำรงธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 10 ครอบครัว เด็ก 14 คน เป็นเงิน 18,000 บาท และทีม one home จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมจัดบูทกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมบูทกิจกรรม เป็นต้น


Share: