ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และก ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ-เช้าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ-สนง.พมจ.อต.-ปี-2565ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ-เช้่เครื่องถ่ายเอกสารศูนย์-พก.อต.ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ-เช้่เครื่องถ่ายเอกสารศูนย์-พก.อตดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ-ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ใน-สนง.พมจ.อต.ไตรมาส-1-2-ปี-2565ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ-ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ-สนง.พมจ.อต.-ปี2565ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...
อ่านต่อ
จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา-รถยนต์-ชข-6462-กทมดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ-จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา-รถยนต์-ชข-6462-กทมดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial