“ดีเอสไอ”จัดทำแอปมือถือ “รู้ทัน : Rootan” เริ่มใช้ 1 ม.ค.เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

เพื่อป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ เป็นช่องทางแจ้งเบาะแส-ร้องเรียนhttps://www.dsi.go.th/th/Detail/fb4b5fd4c6e6b51b079e734da9ab2980 


Share: