ด่วน ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

📣📣📣ประกาศด่วน 📣📣📣

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง

🔺ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

🔺เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 1 อัตรา

⭐️⭐️⭐️อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท ทั้ง 2 ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์

✅✅✅โปรดอ่าน ✅✅✅

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

และโปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารที่แนบ


Share: