ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 มารายตัวในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.-10.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์


Share: