ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา


Share: