ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ใน วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


Share: