ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๔ ทางออนไลน์

คลิกลิ้งนี้ >>> https://www.ocsc.go.th/ethics/event


Share: