” อุตรดิตถ์ Kick Off ” รวมพลังจิตอาสาพระราชทาน ดูแลรักษา และพัฒนาคลองโพธิ์ เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวยุวรี เกิดผล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วย ทีม One Home อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ บริเวณตลาดเทศบาล 5 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน ประชาชนจิตอาสา รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ พัฒนาและความสะอาด ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบกด้วยการลอกผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อให้มีความสวยงามต่อไป


Share: