ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรรลำดับที่ 1 ตามบัญชีข้างต้น มารายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


Share:ทีม พม.อุตรดิตถ์ รับมอบของ จากวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการ “ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน Back to school ”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4 นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมมอบของให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปั้นน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน Back to School” เพื่อนำไปสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ อายุ 2-18 ปี ทั้งนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษา ได้มีอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของไว้พร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษา เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชน เนื่องจากการสอนในห้องเรียนไม่สามารถทำได้ ต้องเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยการเข้าถึงการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น โดยวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะกรรมการสมาชิก และบุคคลทั้วไปร่วมกับบริจาคได้รับจำนวนเงิน 42,940 บาท ซึ่งนำมาจัดซื้อชุดนักเรียน จำนวน 87 ชุด และถุงเท้านักเรียน จำนวน 105 คู่ ร้านเนียรพานิช มอบเสื้อนักเรียน จำนวน 170 ตัว รวมทั้งได้รับสิ่งของต่างๆ เช่น แก้วพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ตุ๊กตา ถุงเท้า ผ้าห่ม ถุงผ้า ปากกา ฮูลาฮูป ที่นอนปิกนิค และพระบรมฉายาลักษณ์ จากคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์


Share:โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสงกรานต์ ไพบูล รองนายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนางสมควร เขียวกุมพันธ์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอท่าปลาเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สมัครใหม่และยังไม่ได้รับการอบรม ในพื้นที่ตำบลร่วมจิต และตำบลผาเลือด จำนวน 74 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ บทบาทภารกิจของกระทรวงพม.เพื่อเป็นเครือข่ายและสามารถให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มีการมอบบัตรประจำตัว อพม. ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว


Share:กิจกรรมโครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์”

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดทีม one home จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ โรงเรียนบ้านห้วยคอม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายผล ดำรงธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 10 ครอบครัว เด็ก 14 คน เป็นเงิน 18,000 บาท และทีม one home จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมจัดบูทกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมบูทกิจกรรม เป็นต้น


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial