ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรรลำดับที่ 1 ตามบัญชีข้างต้น มารายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


Share:ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวประจำจังหวัด และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ของทั้ง 2 ตำแหน่ง มารายงานตัวในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.


Share:ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวประจำจังหวัด และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้มารายงานตัว พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบ เข้ารับการประเมิน ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


Share:ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

📣📣📣ประกาศด่วน 📣📣📣

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง

🔺ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

🔺เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

กำหนดสอบข้อเขียนวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

***ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที


Share:ด่วน ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

📣📣📣ประกาศด่วน 📣📣📣

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง

🔺ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

🔺เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 1 อัตรา

⭐️⭐️⭐️อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท ทั้ง 2 ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์

✅✅✅โปรดอ่าน ✅✅✅

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

และโปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารที่แนบ


Share:“5 เทคนิคการใช้ Microsoft excel ประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานด้านสังคม”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “5 เทคนิคการใช้ Microsoft excel ประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานด้านสังคม”
▶️ผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าได้ที่ QR Code ด้านล่าง ขอบคุณนะคะ 🙏🏻


Share:ทีม พม.อุตรดิตถ์ รับมอบของ จากวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการ “ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน Back to school ”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4 นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมมอบของให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปั้นน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน Back to School” เพื่อนำไปสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ อายุ 2-18 ปี ทั้งนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษา ได้มีอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของไว้พร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษา เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชน เนื่องจากการสอนในห้องเรียนไม่สามารถทำได้ ต้องเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยการเข้าถึงการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น โดยวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะกรรมการสมาชิก และบุคคลทั้วไปร่วมกับบริจาคได้รับจำนวนเงิน 42,940 บาท ซึ่งนำมาจัดซื้อชุดนักเรียน จำนวน 87 ชุด และถุงเท้านักเรียน จำนวน 105 คู่ ร้านเนียรพานิช มอบเสื้อนักเรียน จำนวน 170 ตัว รวมทั้งได้รับสิ่งของต่างๆ เช่น แก้วพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ตุ๊กตา ถุงเท้า ผ้าห่ม ถุงผ้า ปากกา ฮูลาฮูป ที่นอนปิกนิค และพระบรมฉายาลักษณ์ จากคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial