ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ใน วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


Share:ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรรลำดับที่ 1 ตามบัญชีข้างต้น มารายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


Share:ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวประจำจังหวัด และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ของทั้ง 2 ตำแหน่ง มารายงานตัวในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.


Share:ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวประจำจังหวัด และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้มารายงานตัว พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบ เข้ารับการประเมิน ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


Share:ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

📣📣📣ประกาศด่วน 📣📣📣

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง

🔺ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

🔺เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

กำหนดสอบข้อเขียนวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

***ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที


Share:ด่วน ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

📣📣📣ประกาศด่วน 📣📣📣

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง

🔺ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

🔺เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 1 อัตรา

⭐️⭐️⭐️อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท ทั้ง 2 ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์

✅✅✅โปรดอ่าน ✅✅✅

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

และโปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารที่แนบ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial