รายงานคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ดูข้อมูลผู้สูงอายุเพิ่มเติมได้ที่นี่ —->>>กดตรงนี้ <<<—-


Share:การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง แนวคิดการสร้างสรรค์ INFOGRAPHIC เพื่อเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (การใช้งาน CANVA ออกแบบ INFOGRAPHIC)

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำเอกสารการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของหน่วยงานขึ้น โดยดำเนินการจัดทำหัวข้อเรื่อง แนวคิดการสร้างสรรค์ INFOGRAPHIC เพื่อเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (การใช้งาน CANVA ออกแบบ INFOGRAPHIC)
(..)ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์องค์ความรู้ และขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร KM ได้ตาม QR-Code ด้านล่างท้ายหนังสือนี้


Share:ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


Share:“ดีเอสไอ”จัดทำแอปมือถือ “รู้ทัน : Rootan” เริ่มใช้ 1 ม.ค.เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

เพื่อป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ เป็นช่องทางแจ้งเบาะแส-ร้องเรียนhttps://www.dsi.go.th/th/Detail/fb4b5fd4c6e6b51b079e734da9ab2980 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial