หน้าหลัก

แบนเนอ 2020
policy2566
SocialWelfareBanner_WEB
ProtectionChildApp
slide2
481592
267054
001
slide1
slide 123
Banner9
banner6
Illustrator_unXFe9XEjg
MQ_MSO64
SUM_ITA_64
Thang_Rath_Promote_Banner
LifeLibrary
internal_audit65
11000
Banner Mso (6)
709995
Privacy_Policy_gif
Proof123_MSO
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าว สาร

พม.ช่วยเหลืออแล้ว
พม.ช่วยเหลืออแล้ว
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01 (2)
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01 (2)
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01 (3)
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01 (3)
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01 (5)
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01 (5)
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01 (6)
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01 (6)
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01 (6)
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01 (6)
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01
พม.ช่วยเหลืออแล้ว01
previous arrow
next arrow

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ข้อมูลคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ/ทำบัตรประจำตัวคนพิการ
ของจังหวัดอุตรดิตถ์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

884922
Total Visitors
334
Visitors Today
2
Live visitors
884922
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055 414 061 

                 055 411 983

ทรสาร : 055 414 061 ต่อ 113

E-mail : saraban.uttaradit@m-society.go.th

Line official account : ID @308nycgc

Facebook fanpage : www.facebook.com/uttaraditmso

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial