ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะรอบที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

📣📣📣ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะรอบที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ สอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ให้รายงานตัวลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.


Share: