ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดการความรู้ KM ประจำปี 2567 เรื่อง “การสร้างเนื้อหาเพื่อสื่อสารด้านการพัฒนาสังคมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Tik Tok” ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ให้สามารถเขียนสคริปต์วิดีโอ และสื่อสารข้อมูลทางด้านการพัฒนาสังคมและการเตือนภัยทางสังคมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Tik Tok ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นในการนี้ สนง.พมจ. ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) ดังกล่าว ให้แก่ท่านเพื่อใช้ประโยชน์องค์ความรู้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

คลิก --->> ดาวโหลดเอกสารการจัดการความรู้ KM ประจำปี 2567 ...

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...

โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ...

ทีม พม.อุตรดิตถ์ รับมอบของ จากวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการ “ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน Back to school ”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิต ...

กิจกรรมโครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์”

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial