ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานในศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: