ทีม พม.อุตรดิตถ์ รับมอบของ จากวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการ “ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน Back to school ”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4 นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมมอบของให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปั้นน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน Back to School” เพื่อนำไปสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ อายุ 2-18 ปี ทั้งนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษา ได้มีอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของไว้พร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษา เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชน เนื่องจากการสอนในห้องเรียนไม่สามารถทำได้ ต้องเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยการเข้าถึงการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น โดยวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะกรรมการสมาชิก และบุคคลทั้วไปร่วมกับบริจาคได้รับจำนวนเงิน 42,940 บาท ซึ่งนำมาจัดซื้อชุดนักเรียน จำนวน 87 ชุด และถุงเท้านักเรียน จำนวน 105 คู่ ร้านเนียรพานิช มอบเสื้อนักเรียน จำนวน 170 ตัว รวมทั้งได้รับสิ่งของต่างๆ เช่น แก้วพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ตุ๊กตา ถุงเท้า ผ้าห่ม ถุงผ้า ปากกา ฮูลาฮูป ที่นอนปิกนิค และพระบรมฉายาลักษณ์ จากคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์


Share: