ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรคลำดับที่ 1 ตามบัญชีข้างต้น มารายงานตัว ในวันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์


Share: