“5 เทคนิคการใช้ Microsoft excel ประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานด้านสังคม”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “5 เทคนิคการใช้ Microsoft excel ประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานด้านสังคม”
▶️ผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าได้ที่ QR Code ด้านล่าง ขอบคุณนะคะ 🙏🏻


Share: