โครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์”

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการออกหน่วย”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ราย โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในกิจกรรมฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ตลาดช่องมหาราช ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์


Share: