โครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 นำโดยนางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ.อต. เข้าร่วมโครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ม. 2 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ทั้งนี้มีหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกิจกรรม ดังนี้
1.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุตรดิตถ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
2.บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อุตรดิตถ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็ก
3.นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเสื้อผ้าและเครื่องอุปโภคบริโภค
4.สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค


Share: