ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวประจำจังหวัด และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ของทั้ง 2 ตำแหน่ง มารายงานตัวในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.


Share:ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวประจำจังหวัด และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้มารายงานตัว พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบ เข้ารับการประเมิน ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial