ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ใน วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


Share:ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรรลำดับที่ 1 ตามบัญชีข้างต้น มารายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial