วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

“รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหม อบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด ลูกทำดีด้วยใจประกาศรัก”

#คำขวัญวันแม่แห่งชาติปี2566

#พม#ข่าวพม#พม24ชม


Share:วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการออกหน่วย”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ราย โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในกิจกรรมฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ตลาดช่องมหาราช ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์


Share:โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) โดยมีนางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบเช็คสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 24 แห่ง 24 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 335,125 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และมอบเช็คโครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 แห่ง (217 ราย/หลัง) เป็นเงินทั้งสิ้น 8,456,724 บาท ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


Share:” อุตรดิตถ์ Kick Off ” รวมพลังจิตอาสาพระราชทาน ดูแลรักษา และพัฒนาคลองโพธิ์ เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวยุวรี เกิดผล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วย ทีม One Home อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ บริเวณตลาดเทศบาล 5 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน ประชาชนจิตอาสา รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ พัฒนาและความสะอาด ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบกด้วยการลอกผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อให้มีความสวยงามต่อไป


Share:ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรับมอบเงินซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ขัดสน จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบทุนแม่ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนรับเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2564 สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค ชั้น 2


Share:ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม มอบหน้ากากอนามัยและนมผงสำหรับเด็กด้วยโอกาสในพื้นที่อุตรดิตถ์

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางพัชรี ระยะกุล. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตล์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากเด็ก 2,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็ก ให้กับ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อมอบต่อให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีนางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรับมอบ และนำไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กระจายต่อไปยังประชาชนเป้าหมาย ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด – 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Share:พม.อุตรดิตถ์ มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทรายบุคคล

นางสาวสุรีรัตน์โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายรพีพงษ์ กันยะมี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทรายบุคคล ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุครั้งที่ 10/2564 จำนวน 15 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์


Share:พมจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

6 มกราคม 2564 เวลา 08.30-15.00 น. นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคกอำเภอฟากท่า อำเภอน้ำปาด และอำเภอท่าปลา โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศไทย พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ราษฎรของพระองค์ในทุกเหตุการณ์ และทรงรับสั่งให้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายและสามารถให้ความช่วยเหลือราษฎรได้ทันการณ์ รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อจัดพระราชทานผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2564


Share:กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และทีม One Home อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย องค์กรอาสาสมัครในจังหวัดอุตรดิตถ์าจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสากล โดยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ณ บริเวณวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ หมู่ที่ 3 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ #5ธันวาคมวันอาสาสมัครสากล#VDThailand2020#IVD2020


Share:โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสุรเดช คิดรัมย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ณ โรงเรียนบ้านนายาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดทั้งนี้มีหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกิจกรรม ดังนี้
1.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุตรดิตถ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
2.บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อุตรดิตถ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็ก
3.สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ8 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial