โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสุรเดช คิดรัมย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ณ โรงเรียนบ้านนายาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดทั้งนี้มีหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกิจกรรม ดังนี้
1.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุตรดิตถ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
2.บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อุตรดิตถ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็ก
3.สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ8 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค


Share: